+84 - 913 78 432 9

Virtual Desktop (VDI) & Gaming

             Virtual desktop infrastructure systems and cloud gaming are increasingly gaining popularity thanks to an ever more improved internet infrastructure. This gives more flexibility to the user, as software can now be provided as a service which can be used from virtually everywhere. However, the user expects to get the same experience as he is used to from working on his workstation or playing on his gaming console. This requires minimizing the latency between the server the software is running on and the client. The latency is composed of two parts: First we have the latency for the communication over the internet, and the other part is the time the software needs to respond to the input of the user and to generate the output that is then transmitted back.
               To minimize the data size of the stream that has to be sent back to the user, the images can be compressed on the server by generating an encoded stream. But because the encoding can take a long time if it is done with software encoding on the CPU, which also reduces the CPU time that is available to the system for other tasks leading to a lower performance, the better solution is to use the encoding capabilities of a GPU if the server is equipped with one. To facilitate the implementation of this process in your own applications.

          Giải pháp VDI ( Virtual Desktop Infrastructure ) là giải pháp về ảo hóa hạ tầng máy tính, cung cấp môi trường làm việc trên nền tảng ảo hóa, giúp người dùng cuối (client) không còn phụ thuộc vào môi trường làm việc cũng như không phụ thuộc thiết bị vật lý đầu cuối. Hoặc hiểu một cách khác tất cả các máy tính trong hệ thống VDI của chủ đầu tư đều là máy ảo (VM – Virtual Machine).
         Để sử dụng được máy ảo này, người dùng cần một thiết bị có thể truy cập vào gọi là thiết bị đầu cuối (client). Client truy cập và kết nối với máy chủ thông qua giao thức hiển thị từ xa (Desktop Display Protocol), sử dụng mạng LAN, WAN, 3G...
    Máy ảo trong giải pháp VDI có thể là máy chủ tính toán (compute server) một máy trạm (workstation), máy tính cá nhân (PC), ảo hóa ứng dụng (virtual applications) với hệ điều hành và phần cứng được cấu hình như một máy thật, nhưng mục đích sử dụng khác nhau sẽ có những cấu hình khác nhau. Cấu hình máy ảo có thể tùy biến, nâng cấp dễ dàng mà không cần tốn quá nhiều công sức, chi phí, thời gian mua sắm, lắp ráp và có thể cấp phát cho máy ảo ngay tức thời.
   
 Với cơ sở hạ tầng mạng phát triển ngày càng mạnh, giới hạn về tốc độ truy cập ngày càng rút ngắn, người dùng có thể truy cập máy ảo mọi lúc mọi nơi trong khi dữ liệu của hệ thống thì tập trung một chỗ. Giải pháp VDI giúp cho người dùng cuối có thể làm việc linh hoạt hơn và năng suất công việc cao hơn, chủ đầu tư thì dễ dàng quản lý và kiểm soát được hệ thống cơ sở dữ liệu của mình.
   
Tuy nhiên, cái mà người dùng mong đợi là sẽ có được trải nghiệm giống như khi làm việc trên máy trạm hoặc chơi trên thiết bị điều khiển trò chơi của mình. Điều này yêu cầu giảm thiểu độ trễ giữa máy chủ mà phần mềm đang chạy và máy trạm. Độ trễ bao gồm hai phần: Đầu tiên chúng ta có độ trễ cho giao tiếp qua internet và phần khác là thời gian phần mềm cần để phản hồi đầu vào của người dùng và để tạo ra đầu ra sau đó được truyền trở lại.    

  Giải pháp VDI phù hợp với nhà đầu tư nào ?

     – Trung tâm hỗ trợ khách hàng, làm việc theo ca: Việc áp dụng hệ thống này sẽ giúp tối ưu hiệu suất hệ thống 24/7, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.

     – Nhân lực thuê ngoài: Các công ty mà muốn sử dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển các phần mềm, hệ thống nhưng muốn kiểm soát và giữ kín mã nguồn và dữ liệu thì nên sử dụng VDI để cung cấp các desktop cho những nhà pháp triển phía ngoài, nhà phát triển bên ngoài có thể sử dụng VDI như một PC thông thường nhưng dưới sự kiểm soát của công ty.

     – Đào tạo: Áp dụng cho các môi trường giáo dục mang tính nghiên cứu.

     – Ngân hàng và tài chính: Gồm có nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch nằm phân tán trên diện rộng nhưng lại yêu cầu cao về bảo mật, quản lý tập trung và đồng bộ hóa hạ tầng cơ sở.
 

Với xu hướng ảo hóa, cloud như hiện nay thì giải pháp VDI ngày càng trở nên phổ biến và phù hợp nhiều ngành nghề, nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Có thể tham khảo một số giải Pháp VDI mà Octapus cung cấp bên dưới :


 

VDI Solutions with NVIDIA

Cloud gaming

NVIDIA® GRID™ Solutions