+84 - 913 78 432 9

Machine Learning

Giải pháp Học máy Machine Learning - ML ) là một tập hợp con (một nhánh)của Trí tuệ nhân tạo(Artificial Intelligence - AI) và nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. Machine Learning và AI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng không hẳn là trùng khớp vì một bên là mục tiêu (AI), một bên là phương tiện Machine Learning. Chinh phục AI mặc dù vẫn là mục đích cao nhất của Machine Learning, nhưng hiện tại Machine Learning tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn hơn như :

      +  Làm cho máy tính có những khả năng nhận thức cơ bản của con người như nghe, nhìn, hiểu được ngôn ngữ, giải toán, lập trình, …

      + Hỗ trợ con người trong việc xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày, hay còn gọi là Big Data.

 * Bùng nổ thông tin không phải là lý do duy nhất dẫn đến sự ra đời của cụm từ Big Data. Big Data chỉ thực sự bắt đầu từ khi chúng ta hiểu được gía trị của thông tin ẩn chứa trong dữ liệu, và có đủ tài nguyên cũng như công nghệ để có thể khai thác chúng trên quy mô khổng lồ. Và không có gì ngạc nhiên khi Machine Learning chính là thành phần mấu chốt của công nghệ đó. Ở đây có một quan hệ hỗ tương giữa  machine LearningBig Data : Machine Learning phát triển hơn nhờ sự gia tăng của khối lượng dữ liệu của Big Data. ngược lại, gía trị của  Big Data phụ thuộc vào khả năng khai thác tri thức từ dữ liệu của Machine Learning. Chính vì muốn khai thác khối dữ liệu đó  việc hợp tác giữa SupermicroCanonical là vấn đề tất yếu để tạo ra và cung cấp các giải pháp có tính năng Machine Learning(học máy) từ TensorFlow.     

 * Giải pháp này được xây dựng và chứng nhận bởi hãng Supermicro và ủy quyền triển khai bởi Octapus thông qua hệ thống máy chủ SuperServers, hệ thống máy chủ lưu trữ SuperStorage và bộ chuyển mạch (switch) Supermicro Ethernet được tối ưu hóa nhanh nhất về mặt hiệu suất và được thiết kế để tối tiết kiệm về mặt năng lượng đồng thời vẫn đạt những quy công nghiệp chuẩn khắc khe nhất trong nghành sản xuất máy chủ.

 

Total Solution for Machine Learning

Octapus tư vấn triển khai toàn bộ giải pháp liên quan đến Machine Learning