84-28.22537633

Data Management & Analytics


        Data management solutions and Analytics that help to deal with and manage the full data lifecycle needs of your company. Manage the development and execution of architectures, policies, practices and procedures with the data management systems found on Octapus.
   (Các nhà lãnh đạo sử dụng Các giải pháp quản lý dữ liệu  giúp quản lý các nhu cầu về vòng đời dữ liệu một cách đầy đủ và chính xác nhất cho doanh nghiệp của mình. Quá trình này được tiến hành Song song với vấn đề quản trị, phát triển và thực thi các kiến trúc, chính sách, thực tế và thủ tục với hệ thống quản lý dữ liệu. Các giải pháp này (SAP, ORACLE, SQL...) sẽ được tìm thấy và triển khai bởi Octapus)
 

           Giải pháp Quản lý dữ liệu ( Data management ) là hoạt động, mà đầu tiên là thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tập trung về một nơi. Sau đó phân tích, lưu giữ và sử dụng dữ liệu một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Mục tiêu của quản lý dữ liệu là giúp mọi người, mọi tổ chức và những thứ được kết nối với nhau. Tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu trong giới hạn của chính sách và quy định, để họ có thể đưa ra quyết định và thực hiện các hành động nhằm tối đa hóa lợi ích cho tổ chức. Một chiến lược quản lý dữ liệu mạnh mẽ đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi các tổ chức ngày càng dựa vào tài sản vô hình để tạo ra giá trị.
 

       Quy trình quản lý dữ liệu trong một tổ chức bao gồm một loạt các nhiệm vụ, chính sách, thủ tục và thông lệ. Công việc của quản lý dữ liệu có phạm vi rộng, bao gồm các yếu tố như :

  • Tạo(Create), truy cập(access) và cập nhật(update) dữ liệu theo tiêu chuẩn dữ liệu đa dạng 

  • Lưu trữ dữ liệu tại chỗ và trên nhiều đám mây .

  • Cung cấp tính khả dụng cao và khôi phục dữ liệu sau thảm họa

  • Sử dụng dữ liệu cho nhiều ứng dụng, các thuật toán và phân tích ngày càng phát triển

  • Luôn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

  • Tuân thủ các yêu cầu về Lưu trữ và hủy dữ liệu theo lịch trình lưu giữ 
     

Solutions for SAP Business One & SAP HANA

Các mô hình Giải pháp SAP được thi công bởi Octapus.

Solutions for Oracle Applications and Database

Octapus Tư vấn hạ tậng ERP bao gồm tất cả các giải pháp về Oracle.

Microsoft® SQL Server Data Warehouse

Octapus Tư vấn và triển khai các dự án về SQL Server Data Warehouse