84-28.22537633

Services

Hosting

Bảo trì tận nơi

Các chuyên gia của Octapus với năng lực và kinh nghiệm phong phú sẽ có các tư vấn phù hợp, có thể

Dịch vụ Bảo hành mở rộng

Laptop có thời gian bảo hành chuẩn 01 năm còn thời hạn bảo hành trên 06 tháng (ngoại trừ hãng

Cho thuê VDI

Giải pháp Ảo hóa (Virtual Destkop Infrastructure - VDI) là giải pháp sử dụng tài nguyên điện toán

Thuê máy chủ vật lý

Dịch vụ thuê máy chủ mang đến cho doanh nghiệp khả năng sở hữu một máy chủ vật lý với chi phí tiết

Thuê máy chủ ảo

Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là máy chủ gồm đầy đủ cấu hình và tính năng như một máy