+84 - 913 78 432 9

Discover our Solution, Dedicated and Cloud solutions.

SCALE - OUT STORAGE SOLUTIONS

Phương pháp mở rộng quy mô lưu trữ trên nền tảng thiết bị của hãng Supermicro nhằm tạo ra một môi trường lưu trữ linh hoạt.

HADOOP SOLUTIONS

Phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách miễn phí

VMWARE VIRTUAL SAN

GRID VDI SOLUTIONS

Một giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính, có nghĩa là tất cả máy tính trong hệ thống VDI

High Performance Computing (HPC)

Intel® Xeon® Processor E5-2600v4/v3 Product Family Supportted

CLOUD COMPUTING

Intel® Xeon® Processor E3-1200v5 Product Family Supportted